หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนปี 2556

      ขอเชิญ ประธานอสม/ชุมชน/ชมรม/จิตอาสา/เจ้าหน้าที่pcu.ในเขตเทศบาลนครสงขลา เข้าร่วมประชุม การจัดทำแผนสุขภาพชุมชนปี 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา ในวันที่ 16-17 มกราคม 2556 เวลา 08.00-16.00 ณ.หอประชุมเอนกประสงค์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสงขลา ซึ่งในวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.30-10.30 น. รับฟังการบรรยายเรื่อง "บทบาท สปสช.กับการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน" โดยนายแพทย์ธีรวัฒน์ กรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต12สงขลา ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการกองทุนฯ โทร 074-312207

   วันที่ : 2013-01-07 22:52:42 อ่าน : 881   
      
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 14 ระเบียน หน้า 1[2]»